مشاوره و ارائه ی راهکارهای نوین فناوری اطلاعات

مشاوره و ارائه ی راهکارهای نوین فناوری اطلاعات

امروزه گسترش كاربردهای مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار بيش از گذشته ضرورت تدوين برنامه‌های كوتاه مدت و ميان‌مدت و بلند مدت را در اين حوزه به اثبات رسانده است.

خدمات مشاوره، اجرا و پشتیبانی شبکه در این زمینه به یک نیاز اساسی برای سازمان ها و شرکت ها تبدیل‌شده است.

به عبارت ديگر سازمان‌ها نيازمند اين هستند كه قبل از بكارگيری و پياده‌سازی هر يك از راهکارهای فناوری اطلاعات، با توجه به شرايط خاص سازمان خود، نسبت به تدوين برنامه‌های كوتاه مدت و ميان مدت اقدام نمايند.

مدیران ارشد سازمانها با بهره گیری از مشاوران کارآزموده در اتخاذ تصمیمات راهبردی افق روشنی برای سازمان خود به ارمغان می آورند.

 ایده پردازان فناوری با تکیه بر دانش و تجربه خود آماده ارائه خدمات مشاوره به سازمان ها و شرکتها می باشد.

مشاوره، اجرا و پشتیبانی شبکه

خدمات تخصصی ارائه شده توسط ایده پردازان فناوری به سازمان ها و شرکت ها در این حوزه :

مشاوره آموزش الکترونیک E-Learning

بهینه سازی فرآیند های سازمان

مشاوره توسعه شبکه

مشاوره در زمینه طراحی، پیاده سازی و راهبری مراکز داده

ارائه مشاوره به نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی در رابطه با طرح‌ها و پروژه‌های کلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

مشاوره تجارت الکترونیک

مشاوره در زمینه به‌کارگیری شبکه‌های کامپیوتری

مشاوره در زمینه برنامه‌ریزی سازمانی

مشاوره مبتنی بر راه‌حل‌های فناوری اطلاعات به مجموعه‌ها و واحدهای سازمان‌ها و نهادها

مشاوره در زمینه ایجاد و توسعه سازمان‌های مجازی

مشاوره در خصوص راه اندازی بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها و شرکتها

مشاوره فروش الکترونیک  E-Business

مشاوره، اجرا و پشتیبانی شبکه